SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Žiline vzdelávacie podujatie na tému:

Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory


Obsah:

- Konkurzy – aktuálne zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.1. 2018,

- aktuálne otázky a aplikačná prax ( skúsenosti)

- postavenie popretého správcu v konkurze

- zmeny v reštrukturalizácii

- úvaha ,, zmysel reštrukturalizačného konania po Lex Váhostov“

- Osobný bankrot - aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti)

- Incidenčné spory ( spory vyvolané konkurzom a reštrukturalízáciou)

- aktuálne zmeny v súvisiacich zákonoch ( Civilný sporový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii)

- Aktuálne otázky a aplikačná prax ( skúsenosti)

- Diskusia


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 12.00 hod. odborný program
12.00 hod. - 12.30 hod. Obed
12.30 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA, podpredseda Okresného súdu BA I.
 
Miesto konania:
Dom odborov, A .Bernoláka č. 51, Žilina
 
Dátum konania:
24.5.2018
 
Cena / 1 osobu: 110.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 220180524 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory24.5.2018 (ŽILINA )

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.