SEO s.r.o.

Školenia a semináre

EXEKUČNÉ KONANIE – aktuálne otázky, skúsenosti z praxe
 
1-dňový odborný seminár

EXEKUČNÉ KONANIE – aktuálne otázky, skúsenosti z praxe

1. Základné porovnanie režimu exekúcií do 31. marca 2017 a od 1. apríla 2017
2. Pokračovanie „starých“ exekúcií
3. „Nové“ exekúcie po roku účinnosti právnej úpravy
4. Základné štádiá priebehu exekučného konania
5. Úkony exekútora a súdu v exekučnom konaní
6. Práva, povinnosti a ochrana oprávneného, povinného a tretích
osôb
7. Trovy exekučného konania.
8. Diskusia

Diskusia - konzultácie

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. – 10.30 hod. odborný program
10.30 hod. - 11.00 hod. prestávka- občerstvenie
11.00 hod. - 12.00 hod. odborný program
12:00 hod – 13:00 hod obed
13:00 hod – 15:30 odborný program

Miesto konania seminára: ŽILINA , Dom odborov, A .Bernoláka č. 51
 
Lektor:
doc. JUDr. Peter MOLNÁR PhD. ,súdny exekútor, Košice
 
Miesto konania:
ŽILINA, Dom odborov, A .Bernoláka č. 51
 
Dátum konania:
12.10.2018
 
Cena / 1 osobu: 110.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 220181012 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:

Prihláška

EXEKUČNÉ KONANIE – aktuálne otázky, skúsenosti z praxe12.10.2018 (ŽILINA )

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.