SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 + prehľad legislaívnych zmien od 1.1.2018 + zrážky zo mzdy
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach odborný seminár Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 + prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2018 + zrážky zo mzdy

Obsah seminára:

1. Novela Zákonníka práce účinná od 1.5.2018
- mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu
- ktoré firmy a za akých podmienok môžu dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia až o 5 % resp. 10 %
- mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu
- ktoré firmy a za akých podmienok môžu dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia až o 5 %
- mzdové zvýhodnenie za prácu vykonávanú vo sviatok

2. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- mzdové zvýhodnenie za
- prácu v sobotu, nedeľu
- za nočnú prácu
- zvýšená odmena za prácu vo sviatok

3. Prechodné ustanovenie účinné od 1.5.2018
- časové rozlíšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu,
- obdobie od 1.5.2018 do 30.4.2019
- obdobie od 1.5.2019

4. Dopad zmien v mzdovom zvýhodnení v Zákonníku práce na
- Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
- Zákon č. 55/2017 Z.z. o štatnej službe

5. 13. a 14. mzda / odmena komplexne za rok 2018, 2019, 2020, 2021 z pohľadu
- Zákonníka práce, Zákona o práci vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o sociálnom poistení

6. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru z pohľadu dôchodcov od 1.7.2018
- Novela č.266/2017 Z.z. zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
- odmena do a nad 200 eur
- dohody uzavreté pred a po účinnosti novely
- spôsob uplatňovania zvýhodnenia z pohľadu administratívnych činností
- čestné Vyhlásenie – začiatok a koniec uplatňovania
- prihlasovanie a odhlasovanie v Sociálnej poisťovni
- pre ktorých dôchodcov to bude výhodné / nevýhodné

7. Diskusia


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka-občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Pavol Kukučka
špecialista na danú problematiku lektor s celosl. pôsobnosťou,
 
Miesto konania:
zasadačka firmy SEO s.r.o., Pribinova č. 8, 3. p. Košice
 
Dátum konania:
29.5.2018
 
Cena / 1 osobu: 50.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120180529 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
možnosť parkovania priamo v areáli hotela / dopr.spoje: z aut.stanice, električky č. 2, č. 4 - výstup na konečnej


Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, obed a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 + prehľad legislaívnych zmien od 1.1.2018 + zrážky zo mzdy29.5.2018 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.