SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Vyznáte sa v zákazkách s nízkou hodnotou? Pomôžeme Vám, usmerníme Vás
 
(veľká novela zákona O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ)

1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktorého cieľom je zefektívnenie, zjednodušenie a sprofesionalizovanie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

1. Vymedzenie Zákazky s nízkou hodnotou v zákone o verejnom obstarávaní.

2. Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou.

3. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

4. Využiť elektronické trhovisko a či nie.

5. Príklady z praxe:
a) tovary
b) služby
c) stavebné práce

6. Ukončenie procesu verejného obstarávania – zadanie zákazky.

7. Povinnosti voči ÚVO – zverejnenie na profile.

8. Smernica verejného obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou.

Z aktualizáciou podľa poslednej novely zákona o VO č. 112/2018

9. Diskusia

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Magdaléna Scheberová, je certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO.
 
Miesto konania:
Agroinštitút, š.p., Akademická 4, Nitra
 
Dátum konania:
31.5.2018
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 620180531 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavkovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Vyznáte sa v zákazkách s nízkou hodnotou? Pomôžeme Vám, usmerníme Vás 31.5.2018 (Nitra)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.