SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.2019
 
1-dňový odborný seminár


Obsah:

- Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva a prehľad posledne schválených zmien
- Prehľad ustanovení nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
- Prehľad schválených zmien v zákone o odpadoch a vykonávacích predpisoch
- Základné ustanovenia a základné pojmy
- Programové dokumenty OH – Program odpadového hospodárstva obce
- Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a obcí
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov + zmeny
- Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady
- Komunálny odpad + zmeny
- Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania
- Zodpovednosť za porušenie povinností
- Prechodné a záverečné ustanovenia
- Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov + zmeny
- Diskusia

 
Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ, špecialista na odpadové hospodárstvo s celosl. pôsobnosťou
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
12.3.2019
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120190312 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.201912.3.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.