SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Novela katastrálneho zákona - skúsenosti z uplatňovania novely v praxi
 
1-dňový odborný seminár

O Lektorovi:
JUDr. Jana DRAČOVÁ

advokátka, od r. 1987 vykonávala funkciu sudkyne Mestského súdu v Košiciach. Od r. 1991 pôsobí ako advokátka. Zastávala aj funkciu riaditeľky legislatívno-právneho odboru ÚG a K SR . Okrem advokácie sa venuje aj publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.

Obsah"
1. Hlavné zmeny vyplývajúce z novely účinnej 1.1.2019
2. Aktuálna prax pri vklade, zázname a poznámke
3. Oprava chýb v katastri a riešenie duplicity
4. Názory ústredného orgánu na uplatňovanie novely v praxi
5. Polemika pri výklade novely zákona
6. Možnosti nových služieb poskytovaných v zmysle novely
7. Nové povinnosti obcí od 1.1.2019
8. Diskusia
PROGRAM:
08:00 hod. – 09:00 hod. - prezentácia účastníkov
09:00 hod. – 12:00 hod. – odborný program
11:30 hod. – 12:00 hod. – prestávka - občerstvenie
12:00 hod. - 15:00 hod. - odborný program
 
Lektor:
JUDr. Jana DRAČOVÁ, advokátka, od r. 1987 vykonávala funkciu sudkyne Mestského súdu v Košiciach. Od r. 1991 pôsobí ako advokátka. Zastávala aj funkciu riaditeľky legislatívno-právneho odboru ÚG a K SR . Okrem advokácie sa venuje aj publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.
 
Miesto konania:
KOŠICE,Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Podhradová 13/A,
 
Dátum konania:
14.3.2019
 
Cena / 1 osobu: 110.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120190314 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Novela katastrálneho zákona - skúsenosti z uplatňovania novely v praxi14.3.2019 (KOŠICE)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.