SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Osobný bankrot - aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti)
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje vzdelávacie podujatie na tému:

Osobný bankrot - aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti)


Obsah:
- Osobný bankrot - zmena zákona č. 7/2005 Z.z. s účinnosťou od 1.3. 2017, prepracovaná IV. časť: porovnanie poskytnutia ochrany dlžníkovi a veriteľovi uvedeným zákonom,

- Konania Odk - návrh na oddlženie fyzickej osoby,
- Postavenie centra právnej pomoci a súdu v konaniach Odk,
- Odmietnutie návrhu zo strany súdu a jeho dôvody,
- Zastavenie konania v Odk,
- Procesný postup a rozhodovacia činnosť súdov v registri Odk,

- Konania Ods - návrh na určenie splátkového kalendára,
- Procesný postup a rozhodovacia činnosť súdov v registri Ods.
- Postup súdu po schválení splátkového kalendára vo vzťahu k návrhom dlžníka,

- Konania Odi - návrh na zrušenie konkurzu, dlžník nemá poctivý zámer,
- Procesný postup súdu po podaní návrhu,
- Právne zastúpenie navrhovateľa a dlžníka pred súdom,
- Dokazovanie,
- Vyhlásenie rozsudku,
- Rozhodovacia činnosť súdov v registri Odi,
- Diskusia


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 10.30 hod. odborný program
10.30 hod. - 11.00 hod. prestávka- káva
11.00 hod. - 12.30 hod. odborný program
12.30 hod. – 13.00 hod. obed
13.00 hod. – 15.00 hod. odborný program

 
Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA, podpredseda Okresného súdu BA I.
 
Miesto konania:
KOŠICE,Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Podhradová 13/A,
 
Dátum konania:
19.3.2019
 
Cena / 1 osobu: 110.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120190319 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Osobný bankrot - aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti)19.3.2019 (KOŠICE)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.