SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Monotematický k u r z EVO - n o v á legislatíva
 
1-dňový odborný seminár

U p o z o r n e n i e / od 14,00 hod. - do 17,00 hod.
Počet účastníkov obmedzený : max. 10 osôb v záujme individuálneho
prístupu k účastníkom , dominujú praktické ukážky, interakcia účastníkov

Obsah:

1/ Rozdiely
medzi EVO a ET
2/ Elektronická komunikácia
a výmena informácií
3/ EVO portál

4/ ELENA

5/ Stratégia
Elektronického verejného obstarávania
6/ O čo sa opriem
pri elektronickej komunikácii
7/ Diskusia


PROGRAM:
14:00 hod. - 17:00 hod. odborný program

 
Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ,, - certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO
 
Miesto konania:
Zasadačka, SEO s.r.o., Pribinova 8, posch. 3, Košice
 
Dátum konania:
21.2.2019
 
Cena / 1 osobu: 60.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120190221 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, obed a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Monotematický k u r z EVO - n o v á legislatíva21.2.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.