SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zákon o pozemkových spoločenstvách v praxi
/aktuálne otázky, riešenie problémov /
 
1-dňový odborný seminár


Obsah:

• Základné pojmy a základné vzťahy
• Spoločná nehnuteľnosť, oddeľovanie jej časti a nakladanie s podielom na nej
• Pozemkové spoločenstvo a nadobúdanie podielu na spoločnej nehnuteľnosti
• Postavenie SPF a Lesov SR, š.p. a nájomné zmluvy s nimi
• Orgány pozemkového spoločenstva
• Zasadnutie a hlasovanie na valnom zhromaždení
• Zmluva o spoločenstve a jej prílohy
• Zrušenie a zánik spoločenstva
• Registra pozemkových spoločenstiev
• Iné súvisiace témy
• Diskusia

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09:00 hod. - 11:30 hod odborný program
11:00 hod. - 12:00 hod. prestávka- obed
12:00 hod - 15:00 hod. pokračovanie odborného programu
 
Lektor:
Ing. Martin ILLÁŠ, špecialista Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 
Miesto konania:
Dom odborov, A. Bernoláka č. 51, Žilina
 
Dátum konania:
11.4.2019
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 320190411 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Zákon o pozemkových spoločenstvách v praxi
/aktuálne otázky, riešenie problémov /
11.4.2019 (Žilina)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.