SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Účtovníctvo a dane v neziskových organizáciách
 
OBSAH SEMINÁRA:


1. Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
2. Nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií od 1.1.2019 a nové povinnosti z neho vyplývajúce pre jednotlivé typy neziskových účtovných jednotiek.
3. Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava.
4. Postupy účtovania.
5. Účtovné triedy.
6. Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
7. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
8. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
9. Výpočet daňových povinností.
10. Oslobodenie príjmov z reklám určených na charitatívne účely od 1.1.2018 a jeho zákonné podmienky.
11. Prezentácia účtovnej závierky.
12. Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
13. Diskusia.

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka,káva
12.00 hod. - 15.00 hod. odborný program

 
Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ, auditorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní, súdny znalec, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou.
 
Miesto konania:
SEO s.r.o. zasadačka firmy na 3. posch., Pribinova 8, KE
 
Dátum konania:
14.10.2019
 
Cena / 1 osobu: 80.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120191014 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Účtovníctvo a dane v neziskových organizáciách14.10.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.