SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ako zvládnuť kontroly na postupy účtovania a Zákon o účtovníctve
 
OBSAH SEMINÁRA:


1. Právna úprava tejto špecifickej kontroly.
2. Celkové informácie ako postupovať a čo je potrebné začať chystať k tejto kontrole.
3. Problémy v aplikácii legislatívy
4. Prierez účtovnou triedou 0 dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky na jeho obstaranie
5. Prierez účtovnou triedou 1 - Zásoby
6. Prierez účtovnou triedou 2 – Finančné účty
7. Prierez účtovnou triedou 3- Zúčtovacie vzťahy
8. Prierez účtovnou triedou 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
9. Prierez účtovnou triedou 5 – Náklady
10. Prierez účtovnou triedou 6 – Výnosy
11. Právna úprava pokút ich špecifikácia a možná výška
12. Diskusia

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka,káva
12.00 hod. - 15.00 hod. odborný program

 
Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ, auditorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní, súdny znalec, lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
15.11.2019
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120191115 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Ako zvládnuť kontroly na postupy účtovania a Zákon o účtovníctve15.11.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.