SEO s.r.o.

Školenia a semináre

P Ô D A – SKUTOČNÁ HODNOTA, KTORÁ PRETRVÁ A PREKONÁ VŠETKY KRÍZY. Všetko o pôde – predaj, prenájom, vlastné hospodárenie, zhodnotenie pôdy.
 
1-dňový webinár
SEMINÁR JE URČENÝ pre :


Vlastníci
Prenajímatelia – poľnohospodári (malí aj veľkí)
Pracovníkom SPF
Samospráva - Obce, mestá, VÚC
Právnické kancelárie
Štátna správa – pracovníci Okresných úradov - pozemkových a lesných odborov, katastrálnych odborov
SPF
Investori
Developeri
Iní záujemcovia


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb.
Uzávierka prihlášok : do 18. 5. 2020
Uzávierka úhrady účastníckeho poplatku : najneskôr do : 18. 5. 2020
V prípade naplnenia kapacity po dohode / telef., e-mailom/ bude prihlásený účastník presunutý na druhý termín.
Termín zaradenia bude potvrdený s prihl. účastníkom.
Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny –
ako sa pripojiť na webinár 3 dni pred webinárom.

Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Obsah:

1. Pôda
– skutočná hodnota ktorá pretrvá a prekoná všetky krízy
2. Ako zistím čo všetko vlastním?

3. Čo sú to tzv. nezistení vlastníci
- mám všetko prededené?
4. Nedokončené reštitúcie
- vrátil štát všetko mne alebo mojim predkom?
5. Ako zistím kto má v prenájme moju pôdu?

6. Ako sa stanovuje hodnota (cena) pôdy?

7. Ako nakladať so svojou pôdou?

8. Všetko o predaji

9. Všetko o prenájme

10. Všetko o možnostiach
ako začať hospodáriť na svojej pôde
11. Všetko o možnostiach zhodnotenia
svojej pôdy – pozemkové úpravy
12. Otázky a odpovede


PROGRAM:
9:00 – 11:30 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:30 – 12:30 – PRESTÁVKA
12:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Vladimír UHLÍK , predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR, predseda predstavenstva zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, zodpovedný projektant pozemkových úprav konateľ spoločnosti vykonávajúcej pozemkové úpravy
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
26.5.2020
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 220200526 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.
Metodický materiál zašleme účastníkom e-mailom najneskôr do: 3 dni pred termínom webinára.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Príslušný daňový doklad obdržíte e-mailom po skončení webinára.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

P Ô D A – SKUTOČNÁ HODNOTA, KTORÁ PRETRVÁ A PREKONÁ VŠETKY KRÍZY. Všetko o pôde – predaj, prenájom, vlastné hospodárenie, zhodnotenie pôdy. 26.5.2020 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.