SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021 a zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2022
 
jednodňový praktický webinár/


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Obsah:

I. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021
1. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane
- pred a po jeho vykonaním
- lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
2. Daňové tlačivá
- Vyhlásenie ...
- Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
- Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2021
- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
3. Nezdaniteľné časti základu dane na :
- daňovníka, manžela/manželku
- kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera
4. Hranica pre „ Milionársku daň “, nerovnú daň
5. Daňový bonus
- na vyživované dieťa s dôrazom na dátumové hranice 1.7.2021 a 1.8.2021 a na adotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
- na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
6. Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 %
II. Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2022
1. Mzdové veličiny platné pre rok 2022
2. Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
- zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa od 1.10.2021
3. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
- nezdaniteľné časti základu dane
- daňový bonus
- príjmy oslobodené od dane
- príspevok na rekreáciu na prelome rokov 2020/2021 a v roku 2022
- príspevok na športovú činnosť dieťaťa
4. Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2022
- zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
- dávka tehotenské, tehotenské štipendium
- ošetrovné
- od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne
- zrušenie Gríd kariet
- prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie
- prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu
5. Zákonník práce
- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
- mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2022
- nárok na dovolenku v roku 2022
- skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok od 1.1.2022
- podmienky
- odstupné
- odchodné
- výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa od 1.1.2022
- pracovný pomer na dobu určitú počas mimoriadnej situácie ... §252o
- gastrolístky a finančný príspevok od 1.1.2022
- zdaňovanie jednotlivých spôsobov stravovania zamestnancov
6. Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2022
7. DISKUSIA

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Pavol KUKUČKA, špecialista, lektor s celosl. pôsobnosťou
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
21.1.2022
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120220121 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021 a zmeny v zákonoch a parametroch na rok 202221.1.2022 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.