SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zákon o odpadoch - aktuálne legislatívne zmeny
 
1-dňový špeciálny seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty aktuálnej legislatívy zákona o odpadoch a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

1. Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

2. Posledné schválené zmeny v zákone

3. Pripravované zmeny v zákone

4. Prehľad povinností držiteľov odpadov – pôvodcov a subjektov nakladajúcich s odpadom

5. Základné pojmy dôležité pre pochopenie povinností

6. Základné povinnosti držiteľov odpadov + evidenčná a oznamovacia povinnosť

7. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava

8. Špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov

9. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – základné povinnosti výrobcov + špecifické povinnosti pre výrobcov niektorých vyhradených výrobkov (podľa zastúpenia účastníkov)

10. Osobitné prúdy odpadov

11. Stavebné odpady

12. Komunálny odpad

13. Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia

14. Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení s odkazmi na ustanovenia zákona na ktoré sa viažu

Diskusia - konzultácie

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. odborný program

 
Lektor:
Ing. Peter Gallovič, expert v oblasti odpadového hospodárstva, pracuje v poradensko -konzultačnej firme pôsobiacej v oblasti životného prostredia, lektor a publikant v oblasti odpadového hospodárstva, interný audítor podľa normy ISO 14001:2004.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
17.10.2017
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120171017 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Zákon o odpadoch - aktuálne legislatívne zmeny17.10.2017 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.