SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Ochrana osobných údajov - nariadenie GDPR
 
1-dňový špeciálny seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktorého obsahové zameranie pragmaticky preniká do podstaty o ochrane osobných údajov na základe nariadenia GDPR a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

● Hlavné dôvody prijatia GDPR

● Výška sankcií za nedodržanie pravidiel GDPR

● Definícia osobných údajov novo

● GDPR princípy spracovanie osobných údajov

● Právne tituly spracovanie osobných údajov podľa GDPR

● Požiadavky na súhlas dotknutých osôb

● Nové povinnosti prevádzkovateľov a spracovateľov osobných údajov

● Výrazne posilnená práva subjektov osobných údajov

● Tzv. princíp zodpovednosti podľa GDPR

● Povinný poverenec pre ochranu osobných údajov a jeho úloha v spoločnosti

● Nová rola dozorných úradov

● Osobné údaje v pracovni právnej agende

● Ako správne a účinne zaviesť nové nariadenie v praxi

Diskusia - konzultácie

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. občerstvenie
12.00 hod. - 15.30 hod. odborný program

 
Lektor:
Mgr. Eva Škorničková, právna konzultantka ochrany dát a bezpečnosti IT poradenstva, stratégie, školenia, Cybersecurity a GDPR know-how, Praha.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
19.10.2017
 
Cena / 1 osobu: 90.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120171019 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Ochrana osobných údajov - nariadenie GDPR19.10.2017 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.