SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Verejné obstarávanie - malá novela zákona pripr. od 1.11.2017 a veľká novela zákona pripr. od 1.2.2018
 
1-dňový špeciálny seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty verejného obstarávania a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

Zmeny prichádzajúce s novelou zákona o verejnom obstarávaní z dielne poslancov strany Most-Híd (očakávaná účinnosť k 1.11.2017)

- zmena spôsobu predkladania ponúk pri podlimitných zákazkách

- zmena revíznych postupov pri podlimitných zákazkách

- dobrovoľnosť použitia elektronického trhoviska

Zmeny prichádzajúce s "veľkou" novelou zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (očakávaná účinnosť k 1.2.2018)

- úplné odstránenie dvojobálkovosti a návrat k jednej veľkej obálke

- zmena začatia konania pri námietkách

- zmena limitov upravujúca postupy vo verejnom obstarávaní

- úplná elektronizácia procesu prostredníctvom Systému elektronického verejného obstarávania

- opätovné zavedenie Odborne spôsobilých osôb na vykonávanie verejného obstarávania

- koho sa to týka, čo to prinesie a ako získať osvedčenie

Diskusia - konzultácie


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Mgr. Marcela Turčanová,špecialistka na verejné obstarávanie, touto problematikou sa zaoberá intenzívne, pripravuje medzinárodné konferencie, je členkou Fóra expertov, poradného orgánu ÚVO.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
7.12.2017
 
Cena / 1 osobu: 60.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120171207 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Verejné obstarávanie - malá novela zákona pripr. od 1.11.2017 a veľká novela zákona pripr. od 1.2.20187.12.2017 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.