SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Účtovníctvo a dane - v pozemkových spoločenstvách
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Žiline vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty účtovníctva a daní v pozemkových spoločenstvách a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

1. Špecifiká PS z hľadiska účtovníctva

2. Špecifiká z hľadiska pracovno-právnych vzťahov

3. Hospodársky rok

4. Závierkové operácie

5. Zostavenie účtovnej závierky

6. Daňové priznanie

7. Daňové priznanie a odvody na VZP členov

8. Povinnosti účtovnej jednotky po účtovnej závierke

9. Informácie o zmenách v zákone o účtovníctve od 1.1.2018

10. Diskusia - konzultácie


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Eva Gazdová,je audítor SKAU, daňový poradca
 
Miesto konania:
Dom odborov, Nám. A. Bernoláka 51, Žilina
 
Dátum konania:
30.1.2018
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 220180130 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Účtovníctvo a dane - v pozemkových spoločenstvách30.1.2018 (Žilina)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.