SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zákazky financované z eurofondov – v intenciách zákona o verejnom obstarávaní a systéme riadenia EŠIF
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty chýb pri eurofondových zákazkach a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Seminár je určený pre starostov a štatutárnych zástupcov.

Obsah:

1. Pravidlá zadávania zákaziek financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
2. Príklady zadávania zákaziek
3. Kontrola verejného obstarávania zadávania zákaziek a zadania zákaziek
4. Spolupráca s ÚVO
5. Auditné zistenia
- konflikt záujmov
- korekcie v čerpaní/vracaní NFP za nedostatky s vplyvom/možným vplyvom na výsledok VO
6. Prípadová štúdia - riešenie modelových situácií na konkrétnych prípadoch v interakcii s účastníkmi
7. Diskusia

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Magdaléna Scherebová, je certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
5.12.2017
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120171205 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Zákazky financované z eurofondov – v intenciách zákona o verejnom obstarávaní a systéme riadenia EŠIF5.12.2017 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.