SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - skúsenosti audítora
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

BLOK A/Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – skúsenosti audítora

 Chyby pri účtovaní opravných položiek

 Chyby pri odpisovaní majetku

 Chyby pri účtovaní rezerv

 Chyby pri účtovaní ostatných nákladov

 Možnosti optimalizácie hospodárskeho výsledku


BLOK B/ Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2018

Zavedenie Inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve /nová požiadavka orgánov činných v trestnom konaní na predĺženie lehoty archivácie účtovných dokladov na 10 rokov/

Zmeny v ukladaní účtovných dokladov do registra účtovných závierok

Zmeny pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky podľa IAS/FRS...

Zavedenie Inštitútu možnosti podania podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia

Iné technické zmeny...

Diskusia - riešenie vopred písomne zaslaných otázok.


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Eva Gazdová,je audítor SKAU, daňový poradca
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
14.11.2017
 
Cena / 1 osobu: 50.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120171114 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - skúsenosti audítora14.11.2017 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.