SEO s.r.o.

Školenia a semináre

MOTIVÁCIA, LEADERSHIP A ASERTIVITA PRI ZVYŠOVANÍ PRODUKTIVITY PRÁCE
 
1-dňový t r é n i n g - kurz

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach tréning - kurz (I. a II. blok)
I. blok: 3 piliere moderného manažmentu ,ktorého cieľom je ukázať Vám, ako je možné nastaviť motiváciu zamestnancov k vysokým výkonom a korektné vzťahy v spoločnosti trvalo udržateľným spôsobom.
II. blok: Mentálne techniky zvládania stresu ,ktorého cieľom je ukázať Vám, čo si máte v duchu povedať, aby ste zvládli svoj nadmerný stres a tiež zmiernili vplyv stresu na ľudí vo Vašom okolí.

Obsah I. blok 3 piliere moderného manažmentu:

1. Ako preniesť zodpovednosť za výsledky na zamestnancov.

2. Motivácia zamestnancov i samého seba.

3. Zvládanie negatívnych emócií a asertivita.

4. Otázky a odpovede.

Obsah II. blok Mentálne techniky zvládania stresu:

1. Ako funguje ľudská myseľ pri riešení úloh a problémov.

2. 3 príčiny stresu a ako ich odhaliť.

3. Technika „prerámovania“ udalosti.

4. Riadená relaxácia.

5. 2 formy stres ukončujúcich sugescií.

6. Otázky a odpovede.

PROGRAM:
09.00 hod. - 12.00 hod. I. blok
13.00 hod. - 16.00 hod. II. blok

 
Lektor:
RNDr. Alexander BIRČÁK,kouč a lektor,
bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.
 
Miesto konania:
SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3. posch. zasadačka
 
Dátum konania:
20.4.2018
 
Cena / 1 osobu: 160.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120180420 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Účastnícky poplatok (1 osoba) činí: cena za 1 blok / á 80,- € tj.  160,- € za 2 bloky/.
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny.
V účastníckom poplatku je zahrnuté: režijné náklady, pracovné materiály, občerstvenie..
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

MOTIVÁCIA, LEADERSHIP A ASERTIVITA PRI ZVYŠOVANÍ PRODUKTIVITY PRÁCE 20.4.2018 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.