SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Účtovníctvo a dane - pre spoločenstvá vlastníkov bytov
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie, ktoré preniká do podstaty účtovníctva a daní zameraných pre spoločenstvá vlastníkov bytov a dáva informácie, odpovede, riešenia na široké spektrum háklivých problémov v tejto oblasti.

Záujemcovia o seminár môžu zasielať vopred svoje otázky spolu s prihláškou.

Obsah:

 Špecifiká SVB z hľadiska účtovníctva – jednoduché a podvojné účtovníctvo

 Špecifiká z hľadiska pracovno-právnych vzťahov

 Hospodársky rok

 Závierkové operácie -zamerané na príjmy a výdavky budúcich období

 Kontrolné mechanizmy

 Daňové priznanie

 Účtovná závierka

 Povinnosti účtovnej jednotky po účtovnej závierke

 Informácie o zmenách v zákone o účtovníctve od 1.1.2018

 Diskusia - konzultácie

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezencia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
Ing. Eva Gazdová,je audítor SKAU, daňový poradca
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice
 
Dátum konania:
1.2.2018
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120180201 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Účtovníctvo a dane - pre spoločenstvá vlastníkov bytov1.2.2018 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.