SEO s.r.o.

Školenia a semináre

16.10.2017

Košice
Civilné sporové konanie - po prvom roku účinnosti

Lektor:
JUDr. Ladislav DUDITŠ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
17.10.2017

Košice
Zákon o odpadoch - aktuálne legislatívne zmeny

Lektor:
Ing. Peter Gallovič

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
19.10.2017

Košice
Ochrana osobných údajov - nariadenie GDPR

Lektor:
Mgr. Eva Škorničková

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
25.10.2017

Košice
Obmedzenie vlastného práva a jeho zápis do katastra nehnuteľností

Lektor:
JUDr. Jana Dračová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
10.11.2017

Košice
3 PILIERE MODERNÉHO MANAŽMENTU / I. blok

MENTÁLNE TECHNIKY ZVLÁDANIA STRESU / II. blok


Lektor:
RNDr. Alexander BIRČÁK

Miesto konania:
SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3. posch. zasadačka

Podrobnosti
14.11.2017

Košice
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - skúsenosti audítora

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
15.11.2017

Košice
Aktuálne zmeny v katastrálnom konaní

Lektor:
JUDr. Jana Dračová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
21.11.2017

Košice
Účtovníctvo a dane - pre občianske združenia

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
22.11.2017

Košice
Účtovníctvo a dane - pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
23.11.2017

Žilina
Účtovníctvo a dane - pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Dom odborov, Nám. A. Bernoláka 51, Žilina

Podrobnosti
5.12.2017

Košice
Zákazky financované z eurofondov – v intenciách zákona o verejnom obstarávaní a systéme riadenia EŠIF

Lektor:
Ing. Magdaléna Scherebová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
7.12.2017

Košice
Verejné obstarávanie - malá novela zákona pripr. od 1.11.2017 a veľká novela zákona pripr. od 1.2.2018

Lektor:
Mgr. Marcela Turčanová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
12.12.2017

Košice
Účtovníctvo a dane - pre podnikateľov v poľnohospodárstve

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
14.12.2017

Košice
Novela zákona o DPH s účinnosťou od 01.01.2018

Lektor:
Ing. Anna Jurišová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
11.1.2018

Košice
Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní

Lektor:
Ing. Magdaléna Scherebová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
18.1.2018

Nitra
Účtovníctvo a dane - pre podnikateľov v poľnohospodárstve

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Agroinštitút, š.p., Za hydrocentrálou 4, Nitra

Podrobnosti
25.1.2018

Košice
Účtovníctvo a dane - v pozemkových spoločenstvách

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
30.1.2018

Žilina
Účtovníctvo a dane - v pozemkových spoločenstvách

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Dom odborov, Nám. A. Bernoláka 51, Žilina

Podrobnosti
15.2.2018

Košice
3 PILIERE MODERNÉHO MANAŽMENTU / I. blok

MENTÁLNE TECHNIKY ZVLÁDANIA STRESU / II. blok


Lektor:
RNDr. Alexander BIRČÁK

Miesto konania:
SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3. posch. zasadačka

Podrobnosti
6.3.2018

Košice
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Lektor:
JUDr. Marcela M A C O V Á

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti