SEO s.r.o.

Školenia a semináre

12.2.2018

Košice
ÚČTOVNÍCTVO, DANE, DP FYZICKÝCH OSÔB za rok 2017 a od 1. 1. 2018

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
14.2.2018

Nitra
Účtovníctvo a dane v pozemkových spoločenstvách + zmeny v poľnohospodárstve

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Agroinštitút, š.p., Akademická 4, Nitra

Podrobnosti
27.2.2018

Nitra
Revolúcia v nájmoch poľnohospodárskej pôdy od 1. 5. 2018

Lektor:
Ing. Vladimír U H L ÍK

Miesto konania:
Agroinštitút š. p. Nitra, Akademická 4, Nitra

Podrobnosti
1.3.2018

Žilina
Revolúcia v nájmoch poľnohospodárskej pôdy od 1. 5. 2018

Lektor:
Ing. Vladimír U H L ÍK

Miesto konania:
Dom odborov, A. Bernoláka č.51, Žilina

Podrobnosti
2.3.2018

Košice
Revolúcia v nájmoch poľnohospodárskej pôdy od 1. 5. 2018

Lektor:
Ing. Vladimír U H L ÍK

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
6.3.2018

Nitra
Novela zákona o pozemkových spoločenstvách / účinnosťou od 1. 7. 2018 /

Lektor:
Ing. Martin ILLÁŠ

Miesto konania:
Agroinštitút, š.p., Akademická 4, Nitra

Podrobnosti
8.3.2018

Košice
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Lektor:
PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
22.3.2018

Žilina
Novela zákona o pozemkových spoločenstvách / účinnosťou od 1. 7. 2018 /

Lektor:
Ing. Martin ILLÁŠ

Miesto konania:
Dom odborov, Nám. A. Bernoláka 5, Žilina

Podrobnosti
23.3.2018

Banská Bystrica
Novela zákona o pozemkových spoločenstvách / účinnosťou od 1. 7. 2018 /

Lektor:
Ing. Martin ILLÁŠ

Miesto konania:
Hotel Lux, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica

Podrobnosti
12.4.2018

Prešov
Novela zákona o pozemkových spoločenstvách / účinnosťou od 1. 7. 2018 /

Lektor:
Ing. Martin ILLÁŠ

Miesto konania:
Odborový dom kultúry, Nám. mieru, Prešov

Podrobnosti
13.4.2018

Košice
Novela zákona o pozemkových spoločenstvách / účinnosťou od 1. 7. 2018 /

Lektor:
Ing. Martin ILLÁŠ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová č. 13, Košice

Podrobnosti
19.4.2018

Košice
Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní

Lektor:
Ing. Magdaléna Scheberová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
20.4.2018

Košice
MOTIVÁCIA, LEADERSHIP A ASERTIVITA PRI ZVYŠOVANÍ PRODUKTIVITY PRÁCE

Lektor:
RNDr. Alexander BIRČÁK

Miesto konania:
SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3. posch. zasadačka

Podrobnosti
26.4.2018
27.4.2018

Košice
NOVÉ VEREJNĚ OBSTARÁVANIE účinné od 1. 2. 2018
pre začiatočníkov


Lektor:
Ing. Magdaléna Scheberová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
16.5.2018

Košice
ZÁKAZKY FINANCOVANÉ Z EUROFONDOV v intenciách zákona o verejnom obstarávaní a systéme riadenia EŠIF

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A

Podrobnosti
24.5.2018

ŽILINA
Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory

Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA

Miesto konania:
Dom odborov, A .Bernoláka č. 51, Žilina

Podrobnosti
25.5.2018

KOŠICE
Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory

Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A,Košice

Podrobnosti