SEO s.r.o.

Školenia a semináre

29.5.2018

Košice
Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 + prehľad legislaívnych zmien od 1.1.2018 + zrážky zo mzdy

Lektor:
Ing. Pavol Kukučka
špecialista na danú problematiku lektor s celosl. pôsobnosťou

Miesto konania:
Hotel Lokomotíva, a.s., Čermeľská č. l, Košice / veľká zasadačka/

Podrobnosti
31.5.2018

Nitra
Vyznáte sa v zákazkách s nízkou hodnotou? Pomôžeme Vám, usmerníme Vás

Lektor:
Ing. Magdaléna Scheberová

Miesto konania:
Agroinštitút, š.p., Akademická 4, Nitra

Podrobnosti
7.6.2018

ŽILINA
EXEKUČNÉ KONANIE – aktuálne otázky, skúsenosti z praxe

Lektor:
doc. JUDr. Peter MOLNÁR PhD.

Miesto konania:
ŽILINA, Dom odborov, A .Bernoláka č. 51

Podrobnosti
8.6.2018

Košice
EXEKUČNÉ KONANIE – aktuálne otázky, skúsenosti z praxe

Lektor:
doc. JUDr. Peter MOLNÁR PhD.

Miesto konania:
KOŠICE Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A

Podrobnosti
27.6.2018

ŽILINA
Aktuálna novela K a t a s t r á l n e h o zákona v záverečnom štádiu legislatívneho procesu / blok. A

KATASTER – NOVÉ TRENDY V ZÁPISOCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM / blok. B


Lektor:
JUDr. Jana DRAČOVÁ

Miesto konania:
ŽILINA, Dom odborov, A .Bernoláka č. 51

Podrobnosti
29.6.2018

KOŠICE
Aktuálna novela K a t a s t r á l n e h o zákona v záverečnom štádiu legislatívneho procesu / blok. A

KATASTER – NOVÉ TRENDY V ZÁPISOCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM / blok. B


Lektor:
JUDr. Jana DRAČOVÁ

Miesto konania:
KOŠICE,Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Podhradová 13/A,

Podrobnosti