SEO s.r.o.

Školenia a semináre

27.6.2018

ŽILINA
Aktuálna novela K a t a s t r á l n e h o zákona v záverečnom štádiu legislatívneho procesu / blok. A

KATASTER – NOVÉ TRENDY V ZÁPISOCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM / blok. B


Lektor:
JUDr. Jana DRAČOVÁ

Miesto konania:
ŽILINA, Dom odborov, A .Bernoláka č. 51

Podrobnosti
29.6.2018

KOŠICE
Aktuálna novela K a t a s t r á l n e h o zákona v záverečnom štádiu legislatívneho procesu / blok. A

KATASTER – NOVÉ TRENDY V ZÁPISOCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM / blok. B


Lektor:
JUDr. Jana DRAČOVÁ

Miesto konania:
KOŠICE,Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Podhradová 13/A,

Podrobnosti
18.9.2018

KOŠICE
Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory

Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A,Košice

Podrobnosti
5.10.2018

Košice
EXEKUČNÉ KONANIE – aktuálne otázky, skúsenosti z praxe

Lektor:
doc. JUDr. Peter MOLNÁR PhD.

Miesto konania:
KOŠICE Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A

Podrobnosti
12.10.2018

ŽILINA
EXEKUČNÉ KONANIE – aktuálne otázky, skúsenosti z praxe

Lektor:
doc. JUDr. Peter MOLNÁR PhD.

Miesto konania:
ŽILINA, Dom odborov, A .Bernoláka č. 51

Podrobnosti