SEO s.r.o.

Školenia a semináre

12.12.2017

Košice
Účtovníctvo a dane - pre podnikateľov v poľnohospodárstve

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
15.12.2017

Košice
Mzdová účtovníčka pred koncom roka 2017

Lektor:
Ing. Pavol Kukučka

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
19.12.2017

Košice
Novela zákona o DPH s účinnosťou od 01.01.2018

Lektor:
Ing. Anna Jurišová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
18.1.2018

Nitra
Účtovníctvo a dane - pre podnikateľov v poľnohospodárstve

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Agroinštitút, š.p., Za hydrocentrálou 4, Nitra

Podrobnosti
23.1.2018

Košice
Nový zákon o sťažnostiach

Lektor:
Ing. Oxana Hospodárová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
25.1.2018

Košice
Účtovníctvo a dane - v pozemkových spoločenstvách

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
30.1.2018

Žilina
Účtovníctvo a dane - v pozemkových spoločenstvách

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Dom odborov, Nám. A. Bernoláka 51, Žilina

Podrobnosti
1.2.2018

Košice
Účtovníctvo a dane - pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
8.2.2018

Košice
Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov podľa ustanovení zákon č. 79/2015
Z. z. o odpadoch - ohlasovanie údajov za rok 2017


Lektor:
Ing. Peter Gallovič

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
12.2.2018

Košice
ÚČTOVNÍCTVO, DANE, DP FYZICKÝCH OSÔB za rok 2017 a od 1. 1. 2018

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
15.2.2018

Košice
3 PILIERE MODERNÉHO MANAŽMENTU / I. blok

MENTÁLNE TECHNIKY ZVLÁDANIA STRESU / II. blok


Lektor:
RNDr. Alexander BIRČÁK

Miesto konania:
SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3. posch. zasadačka

Podrobnosti
27.2.2018

Nitra
Revolúcia v nájmoch poľnohospodárskej pôdy od 1. 5. 2018

Lektor:
Ing. Vladimír U H L ÍK

Miesto konania:
Agroinštitút š. p. Nitra, Za hydrocentrálou 4, Nitra

Podrobnosti
1.3.2018

Žilina
Revolúcia v nájmoch poľnohospodárskej pôdy od 1. 5. 2018

Lektor:
Ing. Vladimír U H L ÍK

Miesto konania:
Dom odborov, A. Bernoláka č.51, Žilina

Podrobnosti
2.3.2018

Košice
Revolúcia v nájmoch poľnohospodárskej pôdy od 1. 5. 2018

Lektor:
Ing. Vladimír U H L ÍK

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
6.3.2018

Košice
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Lektor:
JUDr. Marcela M A C O V Á

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
19.4.2018

Košice
Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní

Lektor:
Ing. Magdaléna Scherebová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
26.4.2018
27.4.2018

Košice
NOVÉ VEREJNĚ OBSTARÁVANIE účinné od 1. 2. 2018
pre začiatočníkov


Lektor:
Ing. Magdaléna Scheberová

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti