SEO s.r.o.
Semináre, školenia a kurzy
Semináre, školenia a kurzy

Naše semináre sú určené pre všetkých, ktorí potrebujú nájsť súlad medzi požiadavkami právnych predpisov a ich uplatňovaním v praxi. Lektori sú vždy renomovaní odborníci pre danú problematiku.

Účtovníctvo, dane a mzdy
Účtovníctvo

Okrem komplexného riešenia účtovnej, daňovej a mzdovej problematiky ponúkame našim zákazníkom predovšetkým individuálny prístup a diskrétnosť. Naším cíeľom je maximálna spokojnosť klienta.

Odborné príručky
Odborné príručky

O skúsenosti a postrehy našich lektorov a odborníkov sa tiež delíme prostredníctvom našich publikácií z právnej, daňovej, účtovnej, mzdovej a pracovnej oblasti. Prinášame aktuálne odborné informácie, výklady právnych predpisov a skúsenosti z praxe.

 
Novinky: