SEO s.r.o.

Kontakt


Fakturačná adresa:

SEO s.r.o.
Bukurešťská 25
040 13 Košice

IČO: 43904351
DIČ: 2022539685

Číslo bank. účtu:
SK4011000000002625711602
(Tatra banka, a.s.)


Korešpodenčná adresa:

SEO s.r.o.
Pribinova 8
040 01 Košice

tel./fax. 055/67 11 864
mobil: 0911 416 805
mail: seo@seosro.sk


Zodpovedná osoba:

Ing. Eva Tunegová, konateľka spoločnosti SEO s.r.o,


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 21038/V