SEO s.r.o.

Odborné príručky

VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1.4. 2022
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Autor:
JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, certifikovaná špecialistka na Verejné Obstarávanie s celoslovenskou lektorskou pôsobnosťou.

Podrobnosti