SEO s.r.o.

Školenia a semináre

18.10.2019

Košice
MAJETOK SPOLOČNOSTI - aktuálna legislatíva

Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ

Miesto konania:
Zasadačka SEO s.r.o., Pribinova č. 8 / 3. posch.,KE

Podrobnosti
13.11.2019

Košice
Interné smernice podnikateľských subjektov

Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
15.11.2019

Košice
Ako zvládnuť kontroly na postupy účtovania a Zákon o účtovníctve

Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
19.11.2019

Žilina
KOMPLEXNÁ NOVELA ZÁKONA O LESOCH

Lektor:
Ing. Erik Rozkopál

Miesto konania:
Dom techniky, Vysokoškolákov č. 3, ŽILINA

Podrobnosti
21.11.2019

Banská Bystrica
KOMPLEXNÁ NOVELA ZÁKONA O LESOCH

Lektor:
Ing. Erik Rozkopál

Miesto konania:
Hotel Lux, Nám. Slobody č. 2, BANSKÁ BYSTRICA

Podrobnosti
28.11.2019

Košice
KOMPLEXNÁ NOVELA ZÁKONA O LESOCH

Lektor:
Ing. Erik Rozkopál

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, KOŠICE

Podrobnosti