SEO s.r.o.

Školenia a semináre

15.11.2019

Košice
Ako zvládnuť kontroly na postupy účtovania a Zákon o účtovníctve

Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
19.11.2019

Žilina
KOMPLEXNÁ NOVELA ZÁKONA O LESOCH

Lektor:
Ing. Erik Rozkopál

Miesto konania:
Dom techniky, Vysokoškolákov č. 3, ŽILINA

Podrobnosti
21.11.2019

Banská Bystrica
KOMPLEXNÁ NOVELA ZÁKONA O LESOCH

Lektor:
Ing. Erik Rozkopál

Miesto konania:
Hotel Lux, Nám. Slobody č. 2, BANSKÁ BYSTRICA

Podrobnosti
28.11.2019

Košice
KOMPLEXNÁ NOVELA ZÁKONA O LESOCH

Lektor:
Ing. Erik Rozkopál

Miesto konania:
Hotel Lokomotíva, a.s. Črmeľská cesta č. 1, Košice

Podrobnosti
2.12.2019

Košice
Mzdová účtovníčka pred koncom IV.Q roku 2019 + z m e n y v roku 2020

Lektor:
Ing. Pavol KUKUČKA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
5.12.2019

Košice
Zmeny vo verejnom obstarávaní po 1. 1. 2020 (pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní)

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti