SEO s.r.o.

Školenia a semináre

2.6.2022

WEBINÁR
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – posledné schválené a pripravované zmeny

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
22.6.2022

WEBINÁR
Novela zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Lektor:
Ing. Vladimír Uhlík

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti