SEO s.r.o.

Školenia a semináre

18.10.2018

Košice
Novela katastrálneho zákona účinná od 1.10.2018

Lektor:
JUDr. Ľubomíra ŠOLTÝSOVÁ & JUDr. Dominika VARGOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
26.10.2018

Košice
Ako uspieť v elektronickom verejnom obstarávaní

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
15.11.2018

Košice
Podlimitné zákazky podľa aktuálnej právnej úpravy a podľa pripravovanej novely

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
16.11.2018

Košice
Zákazky s nízkou hodnotou podľa aktuálnej právnej úpravy a podľa pripravovanej novely

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
22.11.2018
23.11.2018

Košice
Verejné obstarávanie krok za krokom pre začiatočníkov i neistých pokročilých (so zameraním na novelu zákona o   v e r e j no m   o b s t a r á v a n í )

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
27.11.2018

KOŠICE
Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory

Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A,Košice

Podrobnosti
29.11.2018

Košice
Ako pracovať v novom systéme EVO po 18.10.2018

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
4.12.2018

Košice
Novela zákona o odpadoch – podstatné zmeny

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
7.12.2018

Košice
Revízne postupy a aktuálna rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
10.12.2018

Košice
Zákon o verejnom obstarávaní , účinný od 1. 1. 2019,
(Po 1.1.2019 nás čaká viac ako 100 zmien vo verejnom obstarávaní)


Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
14.12.2018

Košice
Účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Zasadačka firmy SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3.posch.

Podrobnosti
17.1.2019

Košice
ÚČTOVNÍCTVO a DANE v pozemkových spoločenstvách

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Zasadačka firmy SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3.posch.

Podrobnosti