SEO s.r.o.

Školenia a semináre

1.7.2021
30.9.2021

WEBINÁR
P R I P R A V U J E M E  špeciálne webináre-semináre  /legislatívne zmeny/ 

Lektor:


Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
17.9.2021

WEBINÁR
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny platné od 1.1.2021 a pripravované zmeny od 15.10.2021

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
29.9.2021

WEBINÁR
Platný systém verejného obstarávania v roku 2021 a čo sa pripravuje novelou zákona o verejnom obstarávaní od 1. 1. 2022

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti