SEO s.r.o.

Školenia a semináre

26.11.2021

WEBINÁR
Verejná správa z pohľadu účtovníctva, rozpočtových pravidiel a osobitosti hospodárenia

Lektor:
Ing. Štefan F A B I Á N, PhD.

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
29.11.2021

WEBINÁR
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny platné od 1.1.2021

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti