SEO s.r.o.

Školenia a semináre

30.3.2023

WEBINÁR
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – posledné schválené a pripravované zmeny

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti