SEO s.r.o.

Školenia a semináre

10.12.2018

Košice
Zákon o verejnom obstarávaní , účinný od 1. 1. 2019,
(Po 1.1.2019 nás čaká viac ako 100 zmien vo verejnom obstarávaní)


Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
14.12.2018

Košice
ZMENY V   D P H   od 1. 1. 2019

Lektor:
Ing. Anna JUIRIŠOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL), Cesta pod Hradovou 13/A, Košice

Podrobnosti
17.1.2019

Košice
ÚČTOVNÍCTVO a DANE v pozemkových spoločenstvách

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Zasadačka firmy SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3.posch.

Podrobnosti
18.1.2019

Košice
Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2019

Lektor:
RNDr. Jana MOTYČKOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL), Cesta pod Hradovou 13/A, Košice

Podrobnosti
28.1.2019

Košice
Exekučný poriadok, aktuality
/+ pripr. novela zákona /


Lektor:
JUDr. Daniel Ivanko PhD.

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
29.1.2019

Košice
Verejné obstarávanie cez systém EVO a zákazky s nízkou hodnotou po 1.1.2019

Lektor:
JUDr. Rastislav URDA

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
11.2.2019

Košice
Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.2019

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti