SEO s.r.o.

Školenia a semináre

19.2.2019

Košice
ÚČTOVNÍCTVO a DANE v pozemkových spoločenstvách

Lektor:
Ing. Eva Gazdová

Miesto konania:
Zasadačka firmy SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3.posch.

Podrobnosti
21.2.2019

Košice
Zoznámte sa: so zadávaním zákazky s nízkou hodnotou v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní a s Prezentáciou elektronických systémov na zadávanie zákaziek v súlade s § 20 Komunikácia

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
21.2.2019

Košice
Monotematický k u r z EVO - n o v á legislatíva

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Zasadačka, SEO s.r.o., Pribinova 8, posch. 3, Košice

Podrobnosti
12.3.2019

Košice
Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.2019

Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
14.3.2019

KOŠICE
Novela katastrálneho zákona - skúsenosti z uplatňovania novely v praxi

Lektor:
JUDr. Jana DRAČOVÁ

Miesto konania:
KOŠICE,Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Podhradová 13/A,

Podrobnosti
19.3.2019

KOŠICE
Osobný bankrot - aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti)

Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA

Miesto konania:
KOŠICE,Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Podhradová 13/A,

Podrobnosti
11.4.2019

Žilina
Zákon o pozemkových spoločenstvách v praxi
/aktuálne otázky, riešenie problémov /


Lektor:
Ing. Martin I L L Á Š

Miesto konania:
Dom odborov, A. Bernoláka č. 51, Žilina

Podrobnosti