SEO s.r.o.

Školenia a semináre

14.9.2022

WEBINÁR
Novela zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Lektor:
Ing. Vladimír Uhlík

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti