SEO s.r.o.

Školenia a semináre

11.4.2019

Žilina
Zákon o pozemkových spoločenstvách v praxi
/aktuálne otázky, riešenie problémov /


Lektor:
Ing. Martin ILLÁŠ

Miesto konania:
Dom odborov, A. Bernoláka č. 51, Žilina

Podrobnosti
30.4.2019

Košice
POZEMKOVÉ ÚPRAVY – NÁSTROJ NA RIEŠENIE PROBLÉMOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Lektor:
Ing. Vladimír UHLÍK

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
14.5.2019

KOŠICE
Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií, osobné bankroty a incidenčné spory

Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA

Miesto konania:
KOŠICE,Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Podhradová 13/A,

Podrobnosti
21.5.2019

Košice
Verejné obstarávanie v praxi po novele účinnej od 1. 1. 2019, Skúsenosti z praxe a jej úskalia

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Zasadačka, SEO s.r.o., Pribinova 8, posch. 3, Košice

Podrobnosti
29.5.2019

KOŠICE
Obchodné právo – Obchodný zákonník / novela Obchodného zákonníka /

Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA

Miesto konania:
Zasadačka firmy SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3.posch.

Podrobnosti
6.6.2019

Banská Bystrica
POZEMKOVÉ ÚPRAVY – NÁSTROJ NA RIEŠENIE PROBLÉMOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Lektor:
Ing. Vladimír UHLÍK

Miesto konania:
Hotel LUX,Nám. Slobody č. 2,Banská Bystrica

Podrobnosti
7.6.2019

Žilina
POZEMKOVÉ ÚPRAVY – NÁSTROJ NA RIEŠENIE PROBLÉMOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Lektor:
Ing. Vladimír UHLÍK

Miesto konania:
Dom techniky,Vysokoškolákov č. 4, Žilina

Podrobnosti
13.6.2019

KOŠICE
Aplikačné problémy obchodného registra

Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA

Miesto konania:
KOŠICE,Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Podhradová 13/A,

Podrobnosti