SEO s.r.o.

Školenia a semináre

20.6.2019

Košice
Verejné obstarávanie v praxi po novele účinnej od 1. 1. 2019, Skúsenosti z praxe a jej úskalia

Lektor:
Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ

Miesto konania:
Zasadačka, SEO s.r.o., Pribinova 8, posch. 3, Košice

Podrobnosti
13.9.2019

Košice
Účtovníctvo a dane v neziskových organizáciách

Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, KOŠICE

Podrobnosti
16.9.2019

Košice
MAJETOK SPOLOČNOSTI - aktuálna legislatíva

Lektor:
Ing. Hedviga VADINOVÁ

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, KOŠICE

Podrobnosti