SEO s.r.o.

Školenia a semináre

8.12.2022

KOŠICE
„AKTUÁLNE ZNENIE Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV A JEHO UPLATNENIE V PRAXI spojený s praktickou ukážkou využitia elektronickej platformy.“

Lektor:
Lektorka /odborný školiteľ / : JUDr. Marta B U D I Š O V Á

Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, Košice

Podrobnosti
13.1.2023

WEBINÁR
Metóda 5S + Bonus 6S

Lektor:
Ing. Anna Tóthová

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
20.1.2023

WEBINÁR
Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 + Legislatívne zmeny 2022/2023

Lektor:
Ing. Pavol K u k u č k a

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
30.1.2023

WEBINÁR
Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a aktuálne zmeny (najmä) od 1. 1. 2023

Lektor:
Ing. Valéria J a r i n k o v i č o v á

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti
7.2.2023

WEBINÁR
Metóda 5S + Bonus 6S

Lektor:
Ing. Anna Tóthová

Miesto konania:
WEBINÁR

Podrobnosti