SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory
 
1-dňový odborný seminár

SEO s.r.o. Košice organizuje v Košiciach vzdelávacie podujatie na tému:

Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory


Obsah:

• Konkurzy – aktuálne zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.1. 2018,

• Aktuálne otázky a aplikačná prax ( skúsenosti)

• Postavenie popretého správcu v konkurze

• Zmeny v reštrukturalizácii

• Úvaha ,, zmysel reštrukturalizačného konania po Lex Váhostov“

• Osobný bankrot - aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti)

• Konania Odk - návrh na oddlženie fyzickej osoby,

• Konania Ods - návrh na určenie splátkového kalendára,

• Konania Odi - návrh na zrušenie konkurzu, dlžník nemá poctivý zámer,

• Osobný bankrot - zmena zákona č. 7/2005 Z.z. s účinnosťou od 1.3.2017, prepracovaná IV. časť: porovnanie poskytnutia ochrany dlžníkovi a veriteľovi uvedeným zákonom,

• Porovnanie a úvaha o postavení veriteľa pri reštrukturalizácii a osobnom bankrote

• Incidenčné spory ( spory vyvolané konkurzom a reštrukturalízáciou) - aktuálne zmeny v súvisiacich zákonoch ( Civilný sporový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii)

• Aktuálne otázky a aplikačná prax ( skúsenosti)

• Dopad na prax po rozhodnutí - Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2017, sp. zn. 6Cdo/129/2017, pri ustálení Definície ustálenej rozhodovacej praxe v zmysle základných princípov CSP,

• Použitie judikatúry a (ne) – existencia sudcovskej autority v zmysle základných princípov CSP pre konkurzy a reštrukturalizáciu

• Nová smernica EÚ ku konkurzom a reštrukturalizácii

• Diskusia

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 12.00 hod. odborný program
12.00 hod. - 12.30 hod. Obed
12.30 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu

 
Lektor:
JUDr. Vladimír SKLENKA, podpredseda Okresného súdu BA I.
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A,Košice
 
Dátum konania:
27.11.2018
 
Cena / 1 osobu: 110.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120181127 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Právne problémy konkurzov a reštrukturalizácií,osobné bankroty a incidenčné spory27.11.2018 (KOŠICE)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.