SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Aktuálna novela K a t a s t r á l n e h o zákona v záverečnom štádiu legislatívneho procesu / blok. A

KATASTER – NOVÉ TRENDY V ZÁPISOCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM / blok. B
 
1-dňový odborný seminár

Aktuálna novela K a t a s t r á l n e h o zákona v záverečnom štádiu legislatívneho procesu / blok. A

KATASTER – NOVÉ TRENDY V ZÁPISOCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM / blok. B


A. Blok - obsah
/ obsah akt. doplníme po schválení /

B. blok - obsah
Kataster – nové trendy v zápisoch práv k nehnuteľnostiam

1. Zmeny vyplývajúce z civilných procesných kódexov v nadväznosti na katastrálny zákon
2. Opravné prostriedky a možnosti zvrátenia zápisov v katastri
3. Zmeny v správnom súdnictve v kontexte vzťahu ku katastrálnemu konaniu
4. Aktuálne názory ÚGKK SR v oblasti danej problematiky - vychádzajúce z katastrálneho bulletinu
5. Diskusia


PROGRAM:
Blok A
9:00 hod. – 12:00 hod. – odborný program
11:30 hod. – 11:45 hod. – prestávka na kávu
12:00 hod. – 13:00 hod. – obed

Blok B
13:00 hod. - 16:00 hod - odborný program
14:30 hod. - 14:45 hod - prestávka na kávu

Miesto konania seminára: ŽILINA, Dom odborov, A. Bernoláka 51,
 
Lektor:
JUDr. Jana DRAČOVÁ, advokátka, od r. 1987 vykonávala funkciu sudkyne Mestského súdu v Košiciach. Od r. 1991 pôsobí ako advokátka. Zastávala aj funkciu riaditeľky legislatívno-právneho odboru ÚG a K SR . Okrem advokácie sa venuje aj publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.
 
Miesto konania:
ŽILINA, Dom odborov, A .Bernoláka č. 51
 
Dátum konania:
27.6.2018
 
Cena / 1 osobu: 110.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 220180627 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:

Prihláška

Aktuálna novela K a t a s t r á l n e h o zákona v záverečnom štádiu legislatívneho procesu / blok. A

KATASTER – NOVÉ TRENDY V ZÁPISOCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM / blok. B
27.6.2018 (ŽILINA)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.