SEO s.r.o.

Školenia a semináre

ÚČTOVNÍCTVO a DANE v pozemkových spoločenstvách
 
1-dňový odborný seminár

Obsah:
• Účtovanie v PS
• Účtovná závierka
• Príprava daňového priznania za rok 2018
• Diskusia
poznámka: seminár má komorný charakter, individuálny prístup k účastníkom

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka - občerstvenie
12.00 hod. - 14.00 hod. pokračovanie odborného programu


 
Lektor:
Ing. Eva Gazdová,je audítor SKAU, daňový poradca
 
Miesto konania:
Zasadačka firmy SEO s.r.o., Pribinova 8, Košice, 3.posch.
 
Dátum konania:
19.2.2019
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120190219 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

ÚČTOVNÍCTVO a DANE v pozemkových spoločenstvách19.2.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.