SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku
 
OBSAH SEMINÁRA:


Ukončenie niektorých exekúcií a novela Exekučného poriadku

- ktorých exekučných konaní sa osobitný zákon netýka? - čo je rozhodná doba a dá sa predĺžiť?
- akým spôsobom dôjde k ukončeniu niektorých exekúcií?
- môžem tomu zabrániť?
- koľko ma to bude stáť?
- mám ešte možnosť vidieť svoje peniaze?

Výklad zákona prijatého NR SR dňa 26.06.2019, ktorým dochádza k ukončeniu niektorých exekučných konaní

- zastavenie starej exekúcie
- rozhodná doba a jej predĺženie
- upovedomenie o zastavení exekúcie
- trovy zastavenej exekúcie
- námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie
- ukončenie starej exekúcie
- nový návrh na vykonanie exekúcie
- zmeny v Exekučnom poriadku
- Diskusia

PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 10.30 hod. odborný program
10.30 hod. - 11.00 hod. prestávka - káva
11.00 hod. - 12.30 hod. odborný program
12.30 hod. - 13.00 hod. obed 13.00 hod. - 15.00 hod. odborného programu


 
Lektor:
JUDr. Daniel Ivanko PhD., podpredseda Okresného súdu, pre upomínacie a exekučné odd. v Banskej Bystrici / známa je jeho publikačná činnosť z oblasti exekučného práva/
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A,
 
Dátum konania:
27.9.2019
 
Cena / 1 osobu: 110.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120190927 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál a občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii. Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku 27.9.2019 (Košice)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.