SEO s.r.o.

Školenia a semináre

ŠTÁT ROZBIEHA VYKONÁVANIE POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA CELOM SLOVENSKU OD ROKU 2020 Pozemkové úpravy sa rozbiehajú, neschválenie novely to nezmení ani neohrozí.
CHCETE O TOM VEDIEŤ VIAC?
 
1-dňový odborný seminár
SEMINÁR JE URČENÝ


Poľnohospodárom – malým aj veľkým
Samosprávam – vyšším územným celkom, mestám a obciam
Pracovníkom SPF
Pracovníkom štátnej správy na úseku pozemkových úprav – pozemkovým a lesným odborom okresných úradov
Vlastníkom pozemkov
Právnikom venujúcim sa pozemkovému právu
Developerom pripravujúcim pozemky pod výstavbu
Všetkým, ktorých téma usporiadania pozemkového vlastníctva zaujíma

Obsah:

1. Prijatý návrh opatrení
na urýchlené vykonávanie pozemkových úprav (schválený vo vláde SR 21.8.2019)
2. Schválený zoznam 120 katastrálnych území
určených pre vykonávanie pozemkových úprav v roku 2020 (schválené vo vláde SR 4.12.2019)
3. Schválené financovanie uvedených 120 projektov
pozemkových úprav v rozpočte verejnej správy na roky 2020- 2022 (schválený v NR SR 3.12.2019)
4. Novela zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, po vrátení prezidentkou SR opätovne neschválená v NR SR 21.1.2020.
Komu neschválenie v skutočnosti prospeje a ako sa veľmi mýlia malí farmári.
5. Ukončené verejné obstarávanie 168 projektov
pozemkových úprav z roku 2018 (predpoklad začatia vykonávania pozemkových úprav v prvom štvrťroku 2020)
6. DISKUSIA


PROGRAM:
08.00 hod. - 09.00 hod. prezentácia účastníkov
09.00 hod. - 11.30 hod. odborný program
11.30 hod. - 12.00 hod. prestávka- káva
12:00 hod. - 14:30 hod. pokračovanie - odborný program

 
Lektor:
Ing. Vladimír UHLÍK , predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR, predseda predstavenstva zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, zodpovedný projektant pozemkových úprav konateľ spoločnosti vykonávajúcej pozemkové úpravy
 
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Podhradová 13/A, KOŠICE
 
Dátum konania:
31.1.2020
 
Cena / 1 osobu: 90.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120200131 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál, občerstvenie.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prezencii.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov. Príslušný daňový doklad obdržíte pri prezencii.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.

Uzávierka prihlášok do: 3 dni pred akciou


Prihláška

ŠTÁT ROZBIEHA VYKONÁVANIE POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA CELOM SLOVENSKU OD ROKU 2020 Pozemkové úpravy sa rozbiehajú, neschválenie novely to nezmení ani neohrozí.
CHCETE O TOM VEDIEŤ VIAC?
31.1.2020 (KOŠICE )

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.