SEO s.r.o.

Školenia a semináre

ŠTÁT ROZBIEHA VYKONÁVANIE POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA CELOM SLOVENSKU OD ROKU 2020 Pozemkové úpravy sa rozbiehajú, neschválenie novely to nezmení ani neohrozí.
CHCETE O TOM VEDIEŤ VIAC?
 
WEBINÁR JE URČENÝ


Poľnohospodárom – malým aj veľkým
Samosprávam – vyšším územným celkom, mestám a obciam
Pracovníkom SPF
Pracovníkom štátnej správy na úseku pozemkových úprav – pozemkovým a lesným odborom okresných úradov
Vlastníkom pozemkov
Právnikom venujúcim sa pozemkovému právu
Developerom pripravujúcim pozemky pod výstavbu
Všetkým, ktorých téma usporiadania pozemkového vlastníctva zaujíma


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb.


Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny –
ako sa pripojiť na webinár 3 dni pred webinárom.

Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.Obsah:

1. Prijatý návrh opatrení
na urýchlené vykonávanie pozemkových úprav (schválený vo vláde SR 21.8.2019)
2. Schválený zoznam 120 katastrálnych území
určených pre vykonávanie pozemkových úprav v roku 2020 (schválené vo vláde SR 4.12.2019)
3. Schválené financovanie uvedených 120 projektov
pozemkových úprav v rozpočte verejnej správy na roky 2020- 2022 (schválený v NR SR 3.12.2019)
4. Novela zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, po vrátení prezidentkou SR opätovne neschválená v NR SR 21.1.2020.
Komu neschválenie v skutočnosti prospeje a ako sa veľmi mýlia malí farmári.
5. Ukončené verejné obstarávanie 168 projektov
pozemkových úprav z roku 2018 (predpoklad začatia vykonávania pozemkových úprav v prvom štvrťroku 2020)
6. DISKUSIA


PROGRAM:
10:00 – 11:30 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:30 – 12:30 – PRESTÁVKA
12:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Vladimír UHLÍK , predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR, predseda predstavenstva zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, zodpovedný projektant pozemkových úprav konateľ spoločnosti vykonávajúcej pozemkové úpravy
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
30.6.2020
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 220200630 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.
Metodický materiál zašleme účastníkom e-mailom najneskôr do: 3 dni pred termínom webinára.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Príslušný daňový doklad obdržíte e-mailom po skončení webinára.

UPOZORNENIE:
Pri prezentácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o úhrade účastníckeho poplatku. Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

ŠTÁT ROZBIEHA VYKONÁVANIE POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA CELOM SLOVENSKU OD ROKU 2020 Pozemkové úpravy sa rozbiehajú, neschválenie novely to nezmení ani neohrozí.
CHCETE O TOM VEDIEŤ VIAC?
30.6.2020 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.