SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Verejná správa z pohľadu účtovníctva, rozpočtových pravidiel a osobitosti hospodárenia
 
jednodňový praktický webinár/


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.


Obsah:


a) Stručný pohľad na súčasnú štruktúru subjektov tvoriacich verejnú správu a ich špecifiká
-subjekty ústrednej správy
-subjekty samosprávy
b) premietnutie špecifík verejnej správy do účtovníctva a postupov účtovania
c) rozpočet ako základný nástroj riadenia
d) rozpočtové pravidlá nástroj riadenia, tvorby a používania rozpočtových prostriedkov
e) osobitosti hospodárenia v ústrednej správe a samospráve
f) DISKUSIA

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE

 
Lektor:
Ing. Štefan F A B I Á N, PhD., štatutárny audítor a certifikovaný účtovník - expert
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
26.11.2021
 
Cena / 1 osobu: 60.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120211126 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Verejná správa z pohľadu účtovníctva, rozpočtových pravidiel a osobitosti hospodárenia26.11.2021 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.