SEO s.r.o.

Školenia a semináre

Odpadové hospodárstvo – súčasný stav a zmeny právnych predpisov
 
jednodňový praktický webinár/


Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb. Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 1 deň pred webinárom. Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov.

Obsah:

- Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a pripravované zmeny
- Základné ustanovenia
- Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – prehľad a posledné úpravy
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad najdôležitejších zmien
- Osobitné prúdy odpadov – úprava ustanovení nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
- Komunálny odpad – prehľad povinností jednotlivých subjektov
- Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie
- Informačný systém odpadového hospodárstva – aktuálny stav
- Správne delikty – prehľad
- Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – upozornenie na jednotlivé novely
- Prehľad ďalších zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
- DISKUSIA

PROGRAM:
8:30 - 9:00 - prihlásenie účastníkov
9:00 – 11:00 – ODBORNÝ VÝKLAD
11:00 – 11:30 – PRESTÁVKA
11:30 – 14:00 – ODBORNÝ VÝKLAD + OTÁZKY A ODPOVEDE


 
Lektor:
Ing. Peter GALLOVIČ, špecialista na odpadové hospodárstvo s celosl. pôsobnosťou.
 
Miesto konania:
WEBINÁR
 
Dátum konania:
29.11.2023
 
Cena / 1 osobu: 70.00 € (nie sme platcami DPH)
VS: 120231129 - účet: IBAN: SK4011000000002625711602
 
Ďalšie informácie:
Pri účasti 5 a viac účastníkov z 1 spoločnosti je zľava 10% z ceny
V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť preddavokovo prevodným príkazom.
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť viac účastníkov s prislúchajúcimi e-mailovými adresami. Vyúčtovaciu faktúru po úhrade účastn.poplatku zašleme e-mailom. .

UPOZORNENIE:
Pri neúčasti na WEBINÁRI sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradného účastníka.


Prihláška

Odpadové hospodárstvo – súčasný stav a zmeny právnych predpisov29.11.2023 (WEBINÁR)

Súhlasím so zasielaním aktuálnych ponúk a informácií o pripravovaných seminároch.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník iba ak dôjde k zmene, alebo keď Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.